Go to...

About Sabri Jalil

SABRI JALIL ialah Wakil Peniaga Saham Berlesen (Remisier) di Kenanga Investment Bank sejak 1996. Beliau juga adalah penganjur dan Speaker seminar pelaburan saham. Beliau boleh dihubungi melalui 013-7233600

Posts by Sabri Jalil

Apakah Saham?

Written By: on
Posted in: Uncategorized

Ramai diantara para pelabur, walaupun sudah lama berkecimpung dalam pelaburan saham masih tidak dapat memberi takrifan yang tepat berkenaan saham. Malah ada juga yang menyalahgunakan perkataan saham dengan mengujudkan program-program…

Jangan Salah Strategi

Written By: on
Posted in: Uncategorized

Bukan sedikit bilangan pelabur yang membeli saham tanpa mengetahui apakah objektif mereka membeli saham.  Objektif merujuk kepada samada membeli untuk jangka pendeik, pertengahan atau panjang. Pentingnya mengetahui objektif ketika membeli…

SPAC

Written By: on
Posted in: Uncategorized

SPAC adalah singkatan daripada “special purpose aquisition company”. SPAC tidak perlu mempunyai rekod kewangan dan perniagaan tetapi ia perlu menerbit IPO seperti syarikat lain sebelum disenaraikan. Tujuan SPAC disenaraikan ialah…